Gravlykt 710

Gravlykt 710 sort

Gravlykt 710

Lykt av epoxybehandlet stål. Råglass.
Lykten er beregnet på 5 døgns oljelys eller batterilys.

Høyde markpinne 290 mm.