Forslag til salmer

Salmene er hentet fra den nye salmeboken.
Listen er satt opp med salmenr. antall vers og tittel.

415   3v.
Alltid freidig

314   3v.
Alt står i Guds faderhånd

819   2v.
Bred dina vida vingar

489   3v.
Blott en dag

197   3v.
Deg være ære

048   3v.
Deilig er jorden

267   3v.
Den store hvite flokk

870   3v.
Din fred skal aldri vike

413   5v.
Din, o Jesus, din å være

643   3v.
Du som veien er og livet

570    3v
Dype, stille

492   9v.
Ein fin liten blome

889   4v.
Eg er en gjest i verda

882   10v.
Eg veit i himmerik ei borg

865   6v.
En dalende dag

817   4v.
Fager kveldsol smiler

551   2v
Fred til bot for bittert savn

005   8v.
Gjør døren høy, gjør porten vid!

867   5v.
Gud, når du til oppbrudd kaller

355   5v.
Han tek ikkje glansen av livet

270   3v.
Hen over jord et pilgrimstog

001   3v.
Herre Gud, ditt dyre navn og ære

625   1v.
Herre, signe du og råde

282   3v.
Himlens konge vil vi prise

468   3v.
Hos Gud er evig glede

409   4v.
I dine hender, Fader blid

883   8v.
I himmelen, i himmelen

324   3v.
Ikke en spurv til jorden

488   5v.
Ingen er så trygg i fare

893   6v.
Jeg er en seiler på livets hav

494   4v
Jeg er i Herrens hender

731   3v.
Jeg folder mine hender små

011   6v.
Jeg løfter opp til Gud min sang

887   6v.
Jeg vet meg en søvn

422   4v.
Jesus, det eneste

194   2v.
Jesus lever, graven brast

411   1v
Jesus, styr du mine tanker

233   3v.
Kjærlighet er lysets kilde

651   3v.
Kjærlighet fra Gud

440   3v.
Kom, kom og hør et gledens

431   4v
La oss vandre i lyset

858    3v
Lei, milde ljos

528    2v
Lovsyng Herren! Han er nær

319    3v
Lær meg å kjenne dine veier

419    5v
Med Jesus vil eg fara

582   3v.
Milde Jesus, dine hender

328   5v
Min hyrding er vår Herre Gud

240   3v
Måne og sol

086   3v.
Navnet Jesus blekner aldri

844  12v
No livnar det i lundar

821   4v.
No soli bakom blåe fjell

471   5v
Nærmere deg, min Gud

872   5v
Nå er livet gjemt hos Gud

818   5v
O bli hos meg

344   6v
O Jesus, åpne du mitt øye

880   1v
Oppstandelsen og livet visst

812    4v
Se, solens skjønne lys og prakt

339   1v
Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

190    7v
Som den gyldne sol frem

280    4v
Store Gud, vi lover deg

310    5v
Sørg du for, Fader kjær

414    3v
Så ta da mine hender

162    3v
Såkorn som dør i jorden

886   7v
Tenk når engang den tåke

312    4v
Til himlene rekker din mis.......

461    3v
Tårnhøye bølger går

464   12v
Velt alle dine veier

626    4v
Vær meg nær, å Gud

478    3v
Vær sterk, min sjel

108    4v
Vår Gud, han er så fast en borg

375    3v
Å, at jeg kunne min Jesus

703    3v
Å, for djup i Jesu kjærleik

835    6v
Å, Gud, vårt vern i farne år

890    5v
Å, hvor salig å få vandre

345    2v
Å, kor djup er Herrens nåde

891    4v
Å, salige dag som  håpet vi v.....

199    3v.
Å salige  stund uten like

684    4v
Å, tenk når engang samles

666     3v
Å leva det er å elska